luk

Kort om identitet

 

 

Unge og Identitet

 

Din identitet afspejler, hvem du er. Identiteten er et samspil mellem din personlighed, dine færdigheder, kompetencer, karaktertræk, status og de sociale roller, som du påtager dig i selskab med andre mennesker. Ved at se på fx dine venner, familie, tøjstil, uddannelse, job, frisure, kropssprog, indretning, kæreste osv., får omverdenen et billede af, hvem du er.

 

Du vil formentlig opleve, at du betragter dig selv som den samme person hele livet, men samtidig vil du også mærke, at du udvikler dig. Man kan sige, at du bygger ovenpå den, du er, ved at udvikle og tilegne dig nye færdigheder og egenskaber.

 

Du skaber dig selv

Udviklingen af din identitet sker som en kombination af din opvækst og de valg, du træffer. I dine oldeforældres tid var identiteten bundet op på den øvrige families arbejde og livsvilkår. Hvis din oldefar var født ind i en landmandsfamilie, forventede man, at han også blev landmand, men sådan er det ikke i dag. I dag er det i højere grad op til én selv at skabe sin identitet. Du skaber og tilpasser din identitet i forhold til din omgivelser, fx skole, venner, arbejde, familie, sport, sociale medier, osv. Hver sammenhæng kræver en bestemt måde at være og opføre sig på. Du siger fx ikke de samme ting til din mor, som du gør til dine venner. Du skal med andre ord være i stand til at skifte mellem identiteter hele tiden. Dermed ikke sagt, at du skifter mellem, hvem du er hele tiden, men at du har forskellige roller, der passer til bestemte sammenhænge.   

 

Det frie valg

Det hører med til ungdomslivet at træffe en masse valg. De valg, du træffer, siger noget om, hvem du er. Fx hvilken uddannelse eller job, du vælger. Du har ret til at bestemme dine egne valg, og kan stort set gøre, hvad du vil. Nogle unge oplever disse muligheder som frigørende. Uanset hvor du kommer fra, kan du gå efter din egen drøm. Du kan blive mønstrebryderen, der som den første i din familie får en lang uddannelse, eller du kan tage ud at rejse, selvom resten af din familie aldrig har været over den dansk-tyske grænse. Kort sagt er du fri til at vælge, hvad du vil. Der findes også nogle unge, som synes denne valgfrihed kan være stressende og tyngende. Det er ganske normalt og helt forståeligt. Der kan være flere årsager til, at nogle unge kan oplevevalgfriheden som stressende, fx at man har haft en opvækst præget af kaos, usikkerhed og utryghed. Fundamentet for at træffe valg vil da ikke være så stærkt, som for de unge, der har haft en tryg og sikker opvækst. Uanset hvad, er det nødvendigt at tage hånd om det, du føler. Er du utryg? Eller har du det mærkeligt med det, der sker i dit liv? Så er det en god idé at dele tankerne med nogen. Vi er født med forskellige baggrunde, og det kan vi ikke ændre på, men det du kan ændre er, hvordan resten af dit liv skal udvikle sig.

 

Kontakt administrator

Navn:  
Mail:  
Emne:  
Besked: